Elállási nyilatkozat

Elállási nyilatkozat:

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett: AG-SYSTECH Kft. 9330 Kapuvár, Rákóczi Ferenc u. 11/A

e-mail: agsystechkft@gmail.com, tonyszerszam@gmail.com

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:* Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:*a megfelelő megjelölendő  

 

A fogyasztó(k) neve:

 

A fogyasztó(k) címe:

 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt,